ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย ประจำปี 2560
การประชุมแข่งขันทักษะสาขาวิชาก...

การประชุมแข่งขันทักษะสาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน [อ่าน : 12 ครั้ง]

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทั...

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ [อ่าน : 11 ครั้ง]

กิจกรรมแจกฟรีเครื่องแบบนักเรีย...

กิจกรรมแจกฟรีเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 9 ครั้ง]

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึ...

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของค... [อ่าน : 8 ครั้ง]

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึ...

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีกา... [อ่าน : 15 ครั้ง]

จัดการประชุมศิษย์เก่าเพื่อสรรห...

จัดการประชุมศิษย์เก่าเพื่อสรรหาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 2/2560 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเลขที่นั่งสอบ V-NET [อ่าน : 8 ครั้ง]

สถาบันขงจื่อ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน [อ่าน : 9 ครั้ง]

นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประธานชี้แจง และทำสัญญารับทุนโครงการความร่วม... [อ่าน : 29 ครั้ง]

12 ก.ย. 60 วก.พนมไพร ศึกษาดูงาน [อ่าน : 14 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 1/2560 [อ่าน : 15 ครั้ง]

โครงการ ICT Boot Camp : Database Fundamental ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2560 [อ่าน : 22 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
วารสารโพศรี ประจำเดือน
วารสารโพศรี ประจำเดือนตุลาคม พ...

วารสารโพศรี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ #รายงานโดยทีมประชาสัมพันธ์ [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
วีดีโอกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อาชีวะศึกษาจัดการประกวดสุดยอดน...

อาชีวะศึกษาจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมเข้าร่วมประกวดในระดับภาค [อ่าน : 11 ครั้ง]

"UDVC ทีมเวิร์ก" ชนะเลิศการประ...

"UDVC ทีมเวิร์ก" ชนะเลิศการประกวด UD ZAAP STATION [อ่าน : 14 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี จั...

วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนและดาวเทียมน้องใหม่ UDVC FRESHY 2017 [อ่าน : 21 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 15 ครั้ง]

ที่นี่มีคำตอบ UDVCTeamwork รับ...

ที่นี่มีคำตอบ UDVCTeamwork รับสมัคร ปตอ [อ่าน : 17 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 ณ วิทยาลัยการอ... [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
UDVCTEAMWORK MODEL
UDVCTEAM WORK MODEL

TEAMWORK IS UDVC [อ่าน : 16 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
Banner
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึก...

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [อ่าน : 12 ครั้ง]

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [อ่าน : 14 ครั้ง]

V-COP.GO.TH

V-COP.GO.TH [อ่าน : 22 ครั้ง]

เช็คเกรดออนไลน์

เช็คเกรดออนไลน์ [อ่าน : 34 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม